Ułatwiamy sobie rejestrację objawów w SOL

Zarządzanie – Jak to się robi w SOL

 

TEKST: Krzysztof Słoniewski

 

Chcę na wstępie jeszcze raz podkreślić to, o czym pisałem we wcześniejszym artykule: objawy warto zapisywać tylko w dwóch przypadkach. Po pierwsze – wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie określić na ich podstawie, jaka choroba trapi dane zwierzę, ale chcemy zachować informację, że „coś jest z nim nie tak”. Po drugie – gdy warto zapisać objawy; dotyczy to sytuacji, w której sam objaw dostarcza nam ważnej informacji o zwierzęciu. Hodowca może sobie zapisywać temperaturę ciała krowy w pierwszych dniach po ocieleniu, żeby wychwycić ewentualne problemy okresu poporodowego. Lekarz może chcieć zapisać, na którym jajniku było ciałko żółte, żeby móc porównać sytuację przy następnym badaniu.

Podręczny zestaw objawów
Objawów możliwych do zanotowania jest w SOL mnóstwo, a jeszcze użytkownik może dodawać własne. Jak nad tym zapanować? Zwróćmy przede wszystkim uwagę na fakt, że na co dzień osoba pracująca ze zwierzętami ma do czynienia głównie z objawami zewnętrznymi, które można łatwo zaobserwować bez klinicznego badania i łatwo rozpoznać mimo braku specjalistycznej wiedzy. „Nie wstaje”, „kaszle”, „wyciek ropny z nosa” – to przykłady takich właśnie objawów. I takie objawy chciałby zapewne użytkownik mieć pod ręką, gdy przyjdzie mu zanotować je w aplikacji SOL.
Gdy przystępujemy do rejestrowania objawów w SOL (np. klikając „Objawy” w zakładce „Zdrowie” w karcie zwierzęcia), program pokazuje nam okno z podręcznym zestawem objawów do wyboru. Domyślnie zestaw wygląda tak, jak ten przedstawiony na ryc. 1. Nie są to oczywiście wszystkie objawy dostępne w SOL, a jedynie te wybrane do ich podręcznego zestawu. Jeśli w trakcie rejestracji chcemy zapisać objaw, którego nie ma w tym wykazie, wystarczy kliknąć przycisk „Więcej”. Zobaczymy wówczas cały zestaw pomarańczowych przycisków, pod którymi ukryte są poszczególne grupy objawów. Klikając odpowiednie przyciski, możemy dojść do potrzebnego nam objawu i zapisać go. Tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o samej rejestracji objawów, pozwolę sobie odesłać do instrukcji programu (rozdział „Moduł ZDROWIE”, podrozdział „Rejestrowanie objawów”) lub do filmu instruktażowego „Zapisanie objawów chorobowych w karcie zwierzęcia”. Zarówno instrukcja, jak i filmik dostępne są bezpośrednio z programu SOL – należy w menu głównym wybrać opcję „Kontakt i pomoc”.

Tutaj zajmiemy się jedynie kwestią, jak dostosować wspomniane podręczne menu objawów do swoich potrzeb. W domyślnym zestawie objawów jest na przykład przycisk „Zmiany w mleku”, pod którym ukryte są różne objawy dotyczące konsystencji i koloru mleka. Załóżmy, że użytkownik programu nie zamierza prowadzić takich zapisków, natomiast chciałby mieć pod ręką możliwość notowania, że u cielęcia wystąpił wyciek z nosa, i zapisania jego rodzaju (surowiczy, ropny lub krwisty).

Dostosuj zestaw do swoich potrzeb
Żeby dostosować domyślny zestaw objawów do swoich potrzeb, trzeba w menu „Zdrowie” wybrać opcję „Schematy”, a w niej „Lista objawów”. Zobaczymy tam okienko z przyciskami, z których każdy reprezentuje grupę objawów, dostępnych aktualnie w programie. Zauważmy, że niektóre z tych przycisków są obwiedzione zieloną obwódką. To są przyciski „priorytetowe”, czyli te przeznaczone do umieszczenia w podręcznym zestawie objawów.

Jak widać (ryc. 2), przycisk z grupą objawów „Zmiany w mleku” ma taką obwódkę – dlatego ukazuje się w podręcznym zestawie. Kliknijmy teraz ten przycisk, ale nie w obszarze strzałki, tylko w obszarze z nazwą grupy. Zobaczymy wówczas okienko z opisem (definicją) tego przycisku, a w nim boks „Priorytet”, zaznaczony „ptaszkiem”. Odznaczamy go (likwidując „ptaszka”), klikamy „Zapisz” i już – przycisk „Zmiany w mleku” przestał być „priorytetowy”, zatem nie będzie pokazywany w podręcznym zestawie objawów.

Podobnie postępujemy, gdy chcemy włączyć jakiś objaw do podręcznego zestawu – po prostu zmieniamy jego „priorytet”. Dla przykładu, aby dodać objaw „Wyciek z nosa, ropny”, klikamy strzałkę na przycisku „Objawy ogólne”. Powoduje to rozwinięcie grupy „Objawy ogólne” i pokazanie wszystkich opcji zawartych w tej grupie. Klikamy strzałkę na przycisku „Wyciek z nosa”, co powoduje pokazanie następnego zestawu przycisków, wśród których jest potrzebny nam „Wyciek z nosa, ropny”. Klikamy ten przycisk, ale nie w obszarze strzałki, tylko w obszarze z nazwą opcji. Otworzy się okienko opisu tego objawu, w którym zaznaczamy boks „Priorytet”, i klikamy „Zapisz”. W ten sposób potrzebny nam objaw został dodany do podręcznego menu. Analogicznie możemy dodać objawy „Wyciek z nosa, surowiczy” oraz „Wyciek z nosa, krwisty”. Sprawa dodawania/odejmowania objawów z podręcznego menu przez zaznaczanie/odznaczanie boksu „Priorytet” jest prosta. Należy jedynie zwrócić uwagę na pewną generalną regułę. Jeśli chcemy zobaczyć, co się kryje pod danym przyciskiem, klikamy przycisk w obszarze strzałki (tj. tym wyróżnionym ciemniejszym kolorem). Kiedy natomiast chcemy zmienić właściwości samego przycisku (np. nadać mu „priorytet”), to klikamy w obszarze jego nazwy (czyli poza obszarem strzałki).

Kiedy po wprowadzeniu tych zmian przystąpimy do rejestrowania objawów, ich domyślny zestaw będzie już taki, jaki sobie wybraliśmy. Co więcej, ten wybrany zestaw objawów będzie tylko nasz! Innymi słowy, domyślny zestaw objawów jest przypisany do użytkownika, który go utworzył. Jeśli w tym samym gospodarstwie pracują dwie osoby, to każda może mieć swój „podręczny zestaw objawów” – dostosowany do własnych potrzeb, upodobań i kwalifikacji. 

Nadchodzące wydarzenia